Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie
ul. Mickiewicza 14
46 – 100 Namysłów

Tel. 77 / 4101-267
e-mail : poradnia_namyslow@wodip.opole.pl
strona internetowa: www.poradnia_namyslow.wodip.opole.pl